Bestilling og priser

Fastboende

Fastbuande

3/3 mbps

350,-

Radiolink Trådløstbreidband 3/3
- Etablering/montering kr 1000,-

Fastbuande

10/10 mbps

450,-

Radiolink Trådløstbreidband 10/10
- Etablering/montering kr 1000,-

Fastbuande

30/30 mbps

599,-

Radiolink Trådløstbreidband 30/30
- Etablering/montering kr 1000,-

* Kun tilgjengelig på Fjågesund og Kilen for øyeblikket, men jobber med å utvide til flere steder.

Hytte

Hytte

1/1 mbps

179,-

Radiolink Trådløstbreidband Hytte 1/1
- Etablering/montering kr 1000,-

Ukentlige abonnement

3/3 mbps

200,-

Radiolink Trådløstbreidband Hytte Veke 3/3
- Etablering/montering kr 1000,-

Ukentlige abonnement

10/10 mbps

250,-

Radiolink Trådløstbreidband 30/30
- Etablering/montering kr 1000,-

* Minimum 8 veker i året (dette er ukes abonnement, hvor man betaler for en og en uke)

Bedrift

Bedrift

3/3 mbps

400,-

Radiolink Trådløstbreidband Bedrift 3/3
- Etablering/montering kr 1000,-

Bedrift

5/5 mbps

500,-

Radiolink Trådløstbreidband Bedrift 5/5
- Etablering/montering kr 1000,-

Bedrift

10/10 mbps

800,-

Radiolink Trådløstbreidband 30/30
- Etablering/montering kr 1000,-

* Eks. Mva

Etablering/montering

Etablering/montering 1000kr

Papirfaktura

Papirfaktura 25kr

skadd antenne

Bytte av lyn skadd antenne 1000kr

Fyll ut skjemaet så blir du kontaktet om det er mulig å installere brebånd hos deg: